Over wandelen met God

Het is bekend

Ik las vandaag met heel veel andere mensen  Job 38 en 39. Vanuit de storm spreekt God tot Job en Zijn vrienden.

En terwijl ik aan het lezen was overviel mij het besef dat Gods wijsheid oneindig groot is, dat ik het niet bevatten kan. In de stormen van je leven kunnen vragen je heel erg bezig houden en je onrustig maken. Momenten dat je voelt dat je het niet onder controle hebt.

Als moeder heb ik dat vooral in de opvoeding wanneer er dingen gebeuren die je niet wilt, niet wenst.  En dat wordt nog vervelender wanneer het vervelende consequenties heeft voor je kind.
Ik word dan aangevallen, en ik krijg een gevoel dat ik heb gefaald. Een aanklacht!

Maar, als ik dan lees hoe oneindig veel wijsheid God heeft.
Hij laat iedere dag de zon opgaan,  Hij was het die de aarde schiep haar verankerde op haar grondvesten.

God is het die zorgt en wie niets ontgaat. Er gebeurt niets of God weet het. Wat een troost in alle vragen die het leven je kan geven toch?

Mijn gebed:  Heer ik verlang ernaar met U te leven en te wandelen. Door Uw Woord te leren, mijn leven richting geeft. Door de storm van vele lastige vragen. Dank U wel dat U er altijd bent en dat er niets gebeurt zonder dat U het weet. Amen.Job 38 en 39

 

 

Ik ben vandaag begonnen met stille tijd in mijn Bullet Journal die ik ook gebruik voor mijn agenda. Ik vind het heerlijk om te schrijven, handletteren, leuke plaatjes te zoeken en verwerken.  Het is een leuke manier om stille tijd te houden. Noem het een creatief dagboek met God 🙂

 

Advertenties

Dat gevoel…

Dat dat je, je afvraagt, waar ben ik mee bezig. Ken je dat gevoel? Heb jij wel eens die gedachte gehad? En wat deed je toen? Ging je het onderzoeken? Heeft het verandering gebracht in je doen en laten?
Inmiddels 4 jaar geleden drong deze vraag zich aan ons op als gezin. Waarom vieren wij kerst?

Waarom vieren wij kerst, een feest waar God in de bijbel niet toe oproept. Maar vooral ook, waarom vieren wij niet de feesten waar God wel toe oproept? In Leviticus 23 noemt hij deze Zijn feesten een altoos durende instelling.
Nou deze vraag bracht wat in beweging! want wat is dan de achtergrond van kerst? En wanneer is Jezus geboren als dit niet in December was?

Als gezin vieren nu al een aantal jaren geen kerst! Omdat wij denken dat wanneer de Heer je iets duidelijk maakt je ook moet gehoorzamen. En onze omgeving vindt dat gek, want wat onthoud je je kinderen? In ons enthousiasme vertelden we over onze keus maar we werden snel afgekapt. Maar dat nieuws wat we hadden ontdekt, we waren er vol van en wilden het graag vertellen.

Nu een aantal jaren later zie ik je de discussie weer terug komen maar ben ik ook zover dat ik kan denken dat er veel mensen zijn die  kerst met heel hun hart vieren. Dat deed ik tenslotte ook eens.. ik wist niet beter.

Vandaag ontving ik een filmpje die dit heel goed verwoord. Eerlijk over kerst en respectvol naar alleen die wel kerst vieren. Ik deel het graag met jullie.

Over kerst

Liefdevolle groet en een gezegend 2018

 

Stille tijd

CAwdEAwUUkNDXS4FGxwXHA0IDBdJQEU=Al een tijdje vraag ik mij af of ik weer ga bloggen. Zoals je kunt zien is het weer ruim een half jaar geleden. 2013 was een goed jaar.

Het was het jaar dat ik heel enthousiast begon met mijn kruis verhaal. Dat heeft ook grote indruk op mij gemaakt. Vele van de blogs die ik toen schreef, daar denk ik alweer anders over. Nou ja zo gaat dat. Mijn geloofsleven is één grote ontdekkingsreis.  Met hollen en stilstaan. Nou ja… stil staan. Het lijkt wel zo maar er zijn vele zaken de revue gepasseerd. En dan dacht ik “ja” zo zit het. Maar een paar weken daarna kwam ik erachter dat het ook anders kon zijn.

Ik had een wens voordat ik mijn kruisverhaal beleefde. Ps 25 Heer “ai” maak mij Uwe wegen door Uw Woord en Geest bekend. Heer, als U dezelfde bent als de Heer uit de bijbel? Dan kan ik met U wandelen, net zoals David dat deed en Abraham, en van Henoch werd gezegd. Ja, dat wil ook.

En ik leerde Jezus kennen, want ik zat weliswaar 2x op een zondag in de kerk. En ik bad iedere dag maar zijn dat de vragen die God mij zal stellen als ik eens voor Hem zal verschijnen? Nee ik denk het niet. “Wat heb jij met Mijn Zoon gedaan?”
Ik kwam tot de ontdekking dat ik Jezus helemaal niet kende. Ja, ik wist wie Hij was, en wat Hij gedaan had, maar dat wilde niet zeggen dat ik ook een relatie met Hem had. Ook niet toen je belijdenis deed? Nee ook niet toen.

In de uitdagingen van het leven heeft God grote wonderen gedaan in ons gezin. Genezen, hersteld, bewogen, gevormd. Alle eer aan de Heer! En Hij verdiend onze aandacht. Ik heb daar inmiddels een manier voor gevonden. Een agenda. Zo wordt heel duidelijk wanneer ik er wel en niet aan toe kwam. Maar ook als stok achter de deur, want hoe erg ik het ook vind, het gaat niet altijd vanzelf.
Ik heb geleerd dat God leidt en leert op mijn tempo en dat is oké . Hij weet als geen ander wat goed voor mij is. Heer doe wat U moet doen, want niet mijn wil maar de Uwe geschiede.

Stille tijd dus. Zal ik weer gaan bloggen?
Ik hoop jullie mee te nemen in stille tijd momenten van mij. Om samen te leren, misschien te motiveren. Enjoy.

Liefdevolle groet,

Carla

 

 

In het begin

In het begin schiep God de aarde. En we lezen dat de Heilige Geest daar ook was. In Johannes 1:1-3 Lezen we dat ook Jezus bij de schepping aanwezig was.
Het scheppingsverhaal kennen we denk ik allemaal heel erg goed. Maar wat me vandaag bij het lezen van Genesis bezig hield was Genesis 2: 17 verbied God de mens om van de boom van kennis van goed en kwaad te eten, God wilde graag dat wij  het goed zouden kennen en geen weet zouden hebben van kwaad.

Wat maakte dat de mens koos  om te sterven? Als ik naar mijn eigen leven kijk, heb ik dat zeker in het verleden op veel terreinen ook gedaan. Consequent koos ik voor dat waar God niet blij mee was.
Ik heb me bekeerd en er vergeving voor gevraagd. Maar in kleine dingen wordt ik nog steeds vaak geconfronteerd met de begeerten van het vlees.
Het benauwd mij wel eens, dat het soms zo slecht lukt om voor Jezus te gaan! En dan niet alleen in het hoofd, maar ook in daden.

En als ik dan Mattheus 1  lees dan wordt ik weer bemoedigd. Hoezo? Hier staat toch een geslachtsregister? Ja dat klopt maar 4 elementen zijn toch wel opmerkelijk. 4 Vrouwen worden er in dit stuk genoemd:

Tamar: zij was een overspelige vrouw.
Rachab: was een hoer.
Ruth: zij was niet joods.
En de vrouw van Uria, je kent het verhaal, koning David ging vreemd met haar.
4 vrouwen van wie niet heel veel goeds wordt geschreven. Via deze vrouwen mocht onze Redder geboren worden. Het is alsof ik hoor zeggen dat je altijd opnieuw kunt beginnen. Niet alleen op 1 januari of op zondag, maar iedere dag van de Here gekregen. God gebruikt zondige mensen en kan dus ook mij gebruiken!

Mijn voornemen:
Blij zijn met de bijbel,
Gericht zijn op Jezus
Genieten van de schepping.7-slide-new-start

Doop

Doop 034
Het was psalm 25 “Heer wijs mij toch zelf de wegen, waar mijn voeten veilig gaan. Maak mijn hart ertoe genegen, die blijmoedig in te slaan” dat dagelijks mijn gebed was. In een verlangen om dicht bij God te zijn en Hem te leren kennen.
In januari 2013 begon ik met het schrijven op deze site. Dat was omdat God iets bijzonders was begonnen. Je kunt het lezen onder het kopje januari 2013.
https://heerwijsmijuwweg.wordpress.com/2013/01/

Een van de stappen die we dit jaar hebben gezet is onze doop. Na veel onderzoek en bidden zijn wij ervan overtuigd dat dit een Bijbelse doop is. Ik zeg dat zo omdat wij als kind gedoopt zijn. Het vergde dan ook nog best wat om een paar stappen terug te doen in theologie en religie, om open te kijken naar wat we lezen. En naar wat voor een rijkdom er in de doop zit. Anders dan we altijd geleerd hadden.

Ik wil mij uitstrekken van Gods uitgestrekte hand. Hij had de wereld zo lief dat Hij zijn Zoon gaf. Ik wil zijn discipel zijn, Hem volgen in het graf, dood zijn voor de zonde en met Hem opstaan in een nieuw leven.

We zijn gedoopt en dat was een fijn samen zijn met mensen die het ook fijn vonden. We hebben aanbeden, gebeden, gedoopt en gepicknickt. God was er!

Maar niet iedereen was blij, veel mensen vinden het ook moeilijk of verwarrend. Je bent toch al gedoopt?
Welkom in de strijd werd ons vaak gezegd, niet wetende wat dat in zou houden.
Dopen brengt strijd met zich mee. Strijd tussen het woord van God en kerkelijke tradities. Voor ons speelde dit al ver voor onze doop af. Wie wil ik dienen het woord van God of kerkelijke tradities.
We hebben geprobeerd de bijbel te lezen alsof we niets wisten van de doop.  Wat zou iemand lezen die de kinderdoop niet kent.? Zou deze zijn kind dopen? Wij zijn ten volle overtuigd van onze keus.
Maar dit betekent uiteraard niet dat iedereen in onze omgeving overtuigd is. En dat geeft strijd.

Maar ook de keus om onze Heer radicaal te volgen geeft strijd. Er is er immers maar 1 die dit wil verhinderen. En als hij ons niet kan krijgen dan wellicht aanvallen via andere wegen.

Maar wij weten dat wij in Christus meer dan overwinnaars zijn!

Van hoofd naar hart

Leef-vanuit-je_hartRomeinen 10:9 Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. 10 Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

Een dominee vertelde onlangs in een preek dat ook de duivel en de demonen in God geloven. Ja ze sidderen zelfs voor Hem. Dat was een eye opener voor mij. Ja, natuurlijk gelooft satan ook in God, hij kent vast zelfs beter dan ik de bijbel. Wat is dan het verschil tussen mij en de duivel?

Ik besef al een tijdje dat mijn geloof lang kwestie van verstand is geweest. Ik ging 2 keer op een zondag naar de kerk, hoorde de preek, en nam met mijn verstand aan dat Jezus de zoon van God is. Hij is voor mij gestorven en daardoor kan ik behouden worden. Dat was best een aangenaam idee! En toch ontbrak steeds die zekerheid! Was ik wel echt een kind van God?

Psalm 25 werd steeds meer een gebed en onderonsje tussen God en mij. Ik dacht en bad: Heer ik wil Uw wegen leren kennen. Als U niet veranderd bent dan wandelt U nu ook nog met mensen, en kan ik U dit vragen. Ik wilde me afhankelijk weten van mijn Heer. Dit gebed en onderonsje heeft jaren geduurd. Maar God ging wel zijn weg in Ons leven

Ik ging steeds meer en meer ervaren hoe het is om een relatie met Jezus te hebben. Het te voelen in mijn hart. Net als mijn relatie met mijn man. Het verlangen om bij hem te zijn, samen te zijn, hem te leren kennen. Dat verlangen kreeg ik ook steeds meer naar God.

Ik besef dat ik Jezus in 30 jaar kerkgang niet heb gekend. Ik wist verstandelijk van Zijn bestaan zoals ook de duivel weet van Zijn bestaan. Maar een hart dat Jezus toebehoort verlangt ernaar om Hem te plezieren. Het wil één zijn met Hem, en het mooi is Hij wil dat ook met mij. Wanneer mijn hart toebehoort aan Jezus Christus, leeft niet langer ik maar Christus in mij.

Halleluja voor mijn Heer.

Gedenkteken

cadeau

 

Dit was het thema van de preek van afgelopen zondag! Wat is jouw gedenkteken? Is dat je doopkaart of een bijbel tekst die je steeds weer herinnerd aan hoe waardevol je bent. Of hoe groot Gods trouw is voor jou? Na de dienst kreeg ik de opmerking dat mijn kruiservaring gemist werd. Ik heb er wel aan gedacht het te vertellen, maar bedacht al snel dat ik er een blog over zou schrijven! Bij deze mijn gedenk teken(s)

Al vanaf jonge leeftijd is mijn “levenslied” Psalm 25 Heer ai maak mij Uwe wegen, door uw woord en Geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen uw en waarheen G’uw treden wendt. Deze psalm is altijd een gebed gebleven in mijn leven! De intense wens om trouw en oprecht te zijn. Om een zuivere relatie met God te hebben!

Op mijn 18e deed ik belijdenis van mijn geloof. De tekst die ik uitkoos: Filippensen 1: 6 Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.

Hele lange tijd heb ik dat gevoel niet gehad. Wel dat God er was en dat Hij voor zijn kinderen zorgt. Maar dat was niet voor mij. Ik had echt een hekel aan mijzelf. Aan de dingen die ik gedaan had. Het stond me zelfs in de weg om met een vrij gevoel aan het avondmaal te gaan.

Op 15 januari 2013 deed is de cursus Persoonlijke Voorbede dat verhaal vind je hier:  https://heerwijsmijuwweg.wordpress.com/2013/01/  Een bijzondere ontmoeting met God die mij zei dat ik vrij mocht zijn. Ik heb de cursus afgemaakt en heb mij leven er neer kunnen leggen en vergeving ontvangen! Dat nare gevoel voor het avondmaal dat heb ik niet meer. Psalm 25 ging weer meer voor mij leven in de zin van wandelen en praten met God.

Op een familie weekend zijn Bert en ik gezalfd. Nee niet als een pincode om God aan het werk te zetten, en er is voor ons gebeden! Dat heeft ons veranderd! Bewuster gemaakt van Gods nabijheid in ons leven.

God heeft mij geholpen te leren zien dat Hij geen fouten maakt in het scheppen van mensen, plaatsen van mensen. In het geloof heb ik mij heel lang staande kunnen houden. Tot op een gegeven moment steeds meer mensen over rust spraken, “Komt tot Mij allen die vermoeid zijn”.   Ik was uitgeput en  wilde koste wat kost mijn werk blijven doen. Er kwam een preek op mijn pad. Als je Gods hand ziet en je kunt er niet bij dan hou je aan de andere kant ergens krampachtig aan vast. Mijn werk schoot door mijn hoofd. En dat heb ik losgelaten. Nee niet vanzelf, ik merkte dat ik niet meer kon reageren zoals ik van mijzelf gewend was.

Ik kreeg zeeën van tijd en ik ging bijbel studie doen. Ik heb Gods liefde gezien en wil er graag van uitdelen!

 

אֵ֥ת

Deze letters zijn zo´n voorbeeld. De Hebreeuwse letters, de aleph en de tav. Het begin en het einde. Deze lettercombinatie komt in de oorspronkelijke taal meer dan 7000 keer voor. Het is echter een combinatie die nooit vertaald is geworden  in onze vertalingen. Dat is mijns inziens zonde want er zit zo’n schat in. Elke Hebreeuws letters hebben een nummer en een symbool. Van deze letter zijn het de Os en het Kruis. Het zijn de eerste en de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. En deze lettercombinatie komt voor het eerst voor in het allereerst vers van de bijbel, Genesis 1 : 1.

In Kolossenzen staat dat alles in en door  en voor  Christus geschapen is.
In Christus is alles geschapen,
alles is door hem en voor hem geschapen.
Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem.
(Kolossenzen 1:16-17)

Dat zie je terug in deze letter combinatie al in Genesis 1. Dit was mijn eerste verwondering in mijn rusttijd

Mijn tweede verwondering ligt hem in de Laminine. Laminine is een eiwit proteïne waardoor ons lichaam in elkaar blijft. Zonder zouden we uit elkaar vallen. Mooi bedacht he van God. Het wonderlijke van dit eiwit is dat wanneer je het onder de microscoop bekijkt het de vorm van een kruis heeft. M.a.w. JIj en ik worden in elkaar gehouden, onze cellen  worden verbonden door een ei-wit proteïne in de vorm van een kruis. WAUW  Ik word hier zo blij van. Alles bestaat in Christus Kolossenzen 1: 16-17

Ik ging vanuit een revalidatie traject een paar dagen naar Hierden. De paters Norbertijnen wonen daar. Ik heb God gevraagd of Hij mij wilde laten zien welke weg Hij met mij wil gaan. Al de eerste dag zei een groepsgenoot: “Je bent een prachtig mens” Laat je licht over jezelf schijnen, je hebt zoveel liefde te geven. Ik dacht, is dit het dan? Daarop gingen we een ballon spel doen. Voelen en overgooien! Maar mijn ballon knapte en van de man die mij prachtig noemde kreeg ik zijn ballon. Ik dacht : God wil me zeggen “ontvang het maar”. Ongelovig als ik was vroeg ik om bevestiging.
’s Avonds op Facebook was het eerste wat ik las : “God heeft je niet geschapen om je te veroordelen maar om van je te genieten” Dit was de 2e bevestiging van wat God me wilde zeggen. Toen ik ’s morgens mijn gordijn opendeed scheen de zon heel fel naar binnen, op mij, de 3e bevestiging.

Dankbaar voor deze dagen. En nu vandaag mijn verjaardag kreeg ik bovenstaand cadeau.

Wauw wat een prachtig cadeau, gekregen van mij lief Fotograaf van Bdefotograaf . Het omvat waar ik me over verwonder! Een bijbel met de Hebreeuwse letters Aleph en Tav. Het begin en het einde. De daarbij behorende symbolen : de os en het kruis. Gods vaderlijke handen boven ons leven, een duif als symbool voor Gods Geest die mij de weg wijst door Gods woord en oor opent voor Gods stem. Van het begin tot het einde van mijn leven. Mijn belijdenis tekst is:
Filippensen 1: 6 Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.
Psalm 25 als gebed voor onderweg. Heer wijs mij toch zelf Uw wegen, waar mijn voeten veilig gaan. Maak mijn hart ertoe genegen, die blijmoedig in te slaan. Dankbaar voor zoveel rijkdom

Deze is gemaakt door een gemeentelid van ons.

Dankbaar