Over wandelen met God

Bible journaling

IMAG1439Wandelen met God is mijn grootste wens. Hoe kan ik Gods stem verstaan. En als ik die dan denk te verstaan hoe ziet de bevestiging er dan uit? Het afgelopen jaar was een rijke zegen waarin we zijn verhuisd naar een heel fijn plekje. Het komende jaar staan we voor wat uitdagingen op het gebied van opvoeden en werk. 

Ik heb besloten dat ik dat niet zelf wil uitzoeken zoals ik dat altijd deed. Ik maakte voor mij en ons gezin de weg vrij voor wat ik dacht dat goed was. Ik ging er misschien ook wel vanuit dat God het ook wel goed zou vinden.

Ons gezin kent vele uitdagingen. Mijn man en drie van onze kinderen hebben een autisme spectrum stoornis. Mijn man en derde zoon hebben daarnaast ook een gehoorprobleem. En last but not least Mijn man en onze drie oudste kinderen hebben een erfelijke chromosoomafwijking.
Mijn man wordt geteisterd door aanvallen van Ménière, deze aanvallen zorgen er op hun beurt weer voor dat het gehoor nog verder achteruit gaat. Naast het feit dat opvoeden sowieso een uitdaging is helemaal wanneer er autisme aan de hand is. Helpt gehoorproblemen daar niet mee.

Maar wat is dan Gods wil met ons leven? Ik heb besloten dit in gebed bij God te brengen komend jaar. Want wie weet beter dan HIj wat goed is voor mij en mijn gezin? Ik wil Gods stem horen en Hem verstaan in de stappen die wij met ons gezin hebben te nemen.

Ik ben een journal begonnen met de naam: “Wandelen met God”, ik vind bullet journals namelijk helemaal gewelding. En wat is er leuker dan wandelen met God te combineren met je leuke hobby.

Mijn eerste pagina ging over “je spiegelen aan het Woord van God” Jacobus 3. Wanneer je in de spiegel kijkt zie je, je zelf. Maar wanneer je in de spiegel kijkt van Gods woord zie je HEERLIJKHEID. Wij vertegenwoordigen Gods heerlijkheid hier op aarde. We zijn namelijk geen burgers van de aarde maar hemelburgers.  Je ziet niet je zonde, schaamte, vuiligheid maar heerlijkheid. Halleluja (prijs de Heer).

IMAG1440

Liefdevolle groet,

Carla

 

 

Advertenties

Het is bekend

Ik las vandaag met heel veel andere mensen  Job 38 en 39. Vanuit de storm spreekt God tot Job en Zijn vrienden.

En terwijl ik aan het lezen was overviel mij het besef dat Gods wijsheid oneindig groot is, dat ik het niet bevatten kan. In de stormen van je leven kunnen vragen je heel erg bezig houden en je onrustig maken. Momenten dat je voelt dat je het niet onder controle hebt.

Als moeder heb ik dat vooral in de opvoeding wanneer er dingen gebeuren die je niet wilt, niet wenst.  En dat wordt nog vervelender wanneer het vervelende consequenties heeft voor je kind.
Ik word dan aangevallen, en ik krijg een gevoel dat ik heb gefaald. Een aanklacht!

Maar, als ik dan lees hoe oneindig veel wijsheid God heeft.
Hij laat iedere dag de zon opgaan,  Hij was het die de aarde schiep haar verankerde op haar grondvesten.

God is het die zorgt en wie niets ontgaat. Er gebeurt niets of God weet het. Wat een troost in alle vragen die het leven je kan geven toch?

Mijn gebed:  Heer ik verlang ernaar met U te leven en te wandelen. Door Uw Woord te leren, mijn leven richting geeft. Door de storm van vele lastige vragen. Dank U wel dat U er altijd bent en dat er niets gebeurt zonder dat U het weet. Amen.Job 38 en 39

 

 

Ik ben vandaag begonnen met stille tijd in mijn Bullet Journal die ik ook gebruik voor mijn agenda. Ik vind het heerlijk om te schrijven, handletteren, leuke plaatjes te zoeken en verwerken.  Het is een leuke manier om stille tijd te houden. Noem het een creatief dagboek met God 🙂

 

Dat gevoel…

Dat dat je, je afvraagt, waar ben ik mee bezig. Ken je dat gevoel? Heb jij wel eens die gedachte gehad? En wat deed je toen? Ging je het onderzoeken? Heeft het verandering gebracht in je doen en laten?
Inmiddels 4 jaar geleden drong deze vraag zich aan ons op als gezin. Waarom vieren wij kerst?

Waarom vieren wij kerst, een feest waar God in de bijbel niet toe oproept. Maar vooral ook, waarom vieren wij niet de feesten waar God wel toe oproept? In Leviticus 23 noemt hij deze Zijn feesten een altoos durende instelling.
Nou deze vraag bracht wat in beweging! want wat is dan de achtergrond van kerst? En wanneer is Jezus geboren als dit niet in December was?

Als gezin vieren nu al een aantal jaren geen kerst! Omdat wij denken dat wanneer de Heer je iets duidelijk maakt je ook moet gehoorzamen. En onze omgeving vindt dat gek, want wat onthoud je je kinderen? In ons enthousiasme vertelden we over onze keus maar we werden snel afgekapt. Maar dat nieuws wat we hadden ontdekt, we waren er vol van en wilden het graag vertellen.

Nu een aantal jaren later zie ik je de discussie weer terug komen maar ben ik ook zover dat ik kan denken dat er veel mensen zijn die  kerst met heel hun hart vieren. Dat deed ik tenslotte ook eens.. ik wist niet beter.

Vandaag ontving ik een filmpje die dit heel goed verwoord. Eerlijk over kerst en respectvol naar alleen die wel kerst vieren. Ik deel het graag met jullie.

Over kerst

Liefdevolle groet en een gezegend 2018

 

Stille tijd

CAwdEAwUUkNDXS4FGxwXHA0IDBdJQEU=Al een tijdje vraag ik mij af of ik weer ga bloggen. Zoals je kunt zien is het weer ruim een half jaar geleden. 2013 was een goed jaar.

Het was het jaar dat ik heel enthousiast begon met mijn kruis verhaal. Dat heeft ook grote indruk op mij gemaakt. Vele van de blogs die ik toen schreef, daar denk ik alweer anders over. Nou ja zo gaat dat. Mijn geloofsleven is één grote ontdekkingsreis.  Met hollen en stilstaan. Nou ja… stil staan. Het lijkt wel zo maar er zijn vele zaken de revue gepasseerd. En dan dacht ik “ja” zo zit het. Maar een paar weken daarna kwam ik erachter dat het ook anders kon zijn.

Ik had een wens voordat ik mijn kruisverhaal beleefde. Ps 25 Heer “ai” maak mij Uwe wegen door Uw Woord en Geest bekend. Heer, als U dezelfde bent als de Heer uit de bijbel? Dan kan ik met U wandelen, net zoals David dat deed en Abraham, en van Henoch werd gezegd. Ja, dat wil ook.

En ik leerde Jezus kennen, want ik zat weliswaar 2x op een zondag in de kerk. En ik bad iedere dag maar zijn dat de vragen die God mij zal stellen als ik eens voor Hem zal verschijnen? Nee ik denk het niet. “Wat heb jij met Mijn Zoon gedaan?”
Ik kwam tot de ontdekking dat ik Jezus helemaal niet kende. Ja, ik wist wie Hij was, en wat Hij gedaan had, maar dat wilde niet zeggen dat ik ook een relatie met Hem had. Ook niet toen je belijdenis deed? Nee ook niet toen.

In de uitdagingen van het leven heeft God grote wonderen gedaan in ons gezin. Genezen, hersteld, bewogen, gevormd. Alle eer aan de Heer! En Hij verdiend onze aandacht. Ik heb daar inmiddels een manier voor gevonden. Een agenda. Zo wordt heel duidelijk wanneer ik er wel en niet aan toe kwam. Maar ook als stok achter de deur, want hoe erg ik het ook vind, het gaat niet altijd vanzelf.
Ik heb geleerd dat God leidt en leert op mijn tempo en dat is oké . Hij weet als geen ander wat goed voor mij is. Heer doe wat U moet doen, want niet mijn wil maar de Uwe geschiede.

Stille tijd dus. Zal ik weer gaan bloggen?
Ik hoop jullie mee te nemen in stille tijd momenten van mij. Om samen te leren, misschien te motiveren. Enjoy.

Liefdevolle groet,

Carla

 

 

In het begin

In het begin schiep God de aarde. En we lezen dat de Heilige Geest daar ook was. In Johannes 1:1-3 Lezen we dat ook Jezus bij de schepping aanwezig was.
Het scheppingsverhaal kennen we denk ik allemaal heel erg goed. Maar wat me vandaag bij het lezen van Genesis bezig hield was Genesis 2: 17 verbied God de mens om van de boom van kennis van goed en kwaad te eten, God wilde graag dat wij  het goed zouden kennen en geen weet zouden hebben van kwaad.

Wat maakte dat de mens koos  om te sterven? Als ik naar mijn eigen leven kijk, heb ik dat zeker in het verleden op veel terreinen ook gedaan. Consequent koos ik voor dat waar God niet blij mee was.
Ik heb me bekeerd en er vergeving voor gevraagd. Maar in kleine dingen wordt ik nog steeds vaak geconfronteerd met de begeerten van het vlees.
Het benauwd mij wel eens, dat het soms zo slecht lukt om voor Jezus te gaan! En dan niet alleen in het hoofd, maar ook in daden.

En als ik dan Mattheus 1  lees dan wordt ik weer bemoedigd. Hoezo? Hier staat toch een geslachtsregister? Ja dat klopt maar 4 elementen zijn toch wel opmerkelijk. 4 Vrouwen worden er in dit stuk genoemd:

Tamar: zij was een overspelige vrouw.
Rachab: was een hoer.
Ruth: zij was niet joods.
En de vrouw van Uria, je kent het verhaal, koning David ging vreemd met haar.
4 vrouwen van wie niet heel veel goeds wordt geschreven. Via deze vrouwen mocht onze Redder geboren worden. Het is alsof ik hoor zeggen dat je altijd opnieuw kunt beginnen. Niet alleen op 1 januari of op zondag, maar iedere dag van de Here gekregen. God gebruikt zondige mensen en kan dus ook mij gebruiken!

Mijn voornemen:
Blij zijn met de bijbel,
Gericht zijn op Jezus
Genieten van de schepping.7-slide-new-start

Doop

Doop 034
Het was psalm 25 “Heer wijs mij toch zelf de wegen, waar mijn voeten veilig gaan. Maak mijn hart ertoe genegen, die blijmoedig in te slaan” dat dagelijks mijn gebed was. In een verlangen om dicht bij God te zijn en Hem te leren kennen.
In januari 2013 begon ik met het schrijven op deze site. Dat was omdat God iets bijzonders was begonnen. Je kunt het lezen onder het kopje januari 2013.
https://heerwijsmijuwweg.wordpress.com/2013/01/

Een van de stappen die we dit jaar hebben gezet is onze doop. Na veel onderzoek en bidden zijn wij ervan overtuigd dat dit een Bijbelse doop is. Ik zeg dat zo omdat wij als kind gedoopt zijn. Het vergde dan ook nog best wat om een paar stappen terug te doen in theologie en religie, om open te kijken naar wat we lezen. En naar wat voor een rijkdom er in de doop zit. Anders dan we altijd geleerd hadden.

Ik wil mij uitstrekken van Gods uitgestrekte hand. Hij had de wereld zo lief dat Hij zijn Zoon gaf. Ik wil zijn discipel zijn, Hem volgen in het graf, dood zijn voor de zonde en met Hem opstaan in een nieuw leven.

We zijn gedoopt en dat was een fijn samen zijn met mensen die het ook fijn vonden. We hebben aanbeden, gebeden, gedoopt en gepicknickt. God was er!

Maar niet iedereen was blij, veel mensen vinden het ook moeilijk of verwarrend. Je bent toch al gedoopt?
Welkom in de strijd werd ons vaak gezegd, niet wetende wat dat in zou houden.
Dopen brengt strijd met zich mee. Strijd tussen het woord van God en kerkelijke tradities. Voor ons speelde dit al ver voor onze doop af. Wie wil ik dienen het woord van God of kerkelijke tradities.
We hebben geprobeerd de bijbel te lezen alsof we niets wisten van de doop.  Wat zou iemand lezen die de kinderdoop niet kent.? Zou deze zijn kind dopen? Wij zijn ten volle overtuigd van onze keus.
Maar dit betekent uiteraard niet dat iedereen in onze omgeving overtuigd is. En dat geeft strijd.

Maar ook de keus om onze Heer radicaal te volgen geeft strijd. Er is er immers maar 1 die dit wil verhinderen. En als hij ons niet kan krijgen dan wellicht aanvallen via andere wegen.

Maar wij weten dat wij in Christus meer dan overwinnaars zijn!

Van hoofd naar hart

Leef-vanuit-je_hartRomeinen 10:9 Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. 10 Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

Een dominee vertelde onlangs in een preek dat ook de duivel en de demonen in God geloven. Ja ze sidderen zelfs voor Hem. Dat was een eye opener voor mij. Ja, natuurlijk gelooft satan ook in God, hij kent vast zelfs beter dan ik de bijbel. Wat is dan het verschil tussen mij en de duivel?

Ik besef al een tijdje dat mijn geloof lang kwestie van verstand is geweest. Ik ging 2 keer op een zondag naar de kerk, hoorde de preek, en nam met mijn verstand aan dat Jezus de zoon van God is. Hij is voor mij gestorven en daardoor kan ik behouden worden. Dat was best een aangenaam idee! En toch ontbrak steeds die zekerheid! Was ik wel echt een kind van God?

Psalm 25 werd steeds meer een gebed en onderonsje tussen God en mij. Ik dacht en bad: Heer ik wil Uw wegen leren kennen. Als U niet veranderd bent dan wandelt U nu ook nog met mensen, en kan ik U dit vragen. Ik wilde me afhankelijk weten van mijn Heer. Dit gebed en onderonsje heeft jaren geduurd. Maar God ging wel zijn weg in Ons leven

Ik ging steeds meer en meer ervaren hoe het is om een relatie met Jezus te hebben. Het te voelen in mijn hart. Net als mijn relatie met mijn man. Het verlangen om bij hem te zijn, samen te zijn, hem te leren kennen. Dat verlangen kreeg ik ook steeds meer naar God.

Ik besef dat ik Jezus in 30 jaar kerkgang niet heb gekend. Ik wist verstandelijk van Zijn bestaan zoals ook de duivel weet van Zijn bestaan. Maar een hart dat Jezus toebehoort verlangt ernaar om Hem te plezieren. Het wil één zijn met Hem, en het mooi is Hij wil dat ook met mij. Wanneer mijn hart toebehoort aan Jezus Christus, leeft niet langer ik maar Christus in mij.

Halleluja voor mijn Heer.